Dziecko nie jest żołnierzem, nie broni ojczyzny,
choć wraz z nią cierpi.
Janusz Korczak

Prezentujemy Państwu niezwykle przejmujące dziecięce świadectwa wojny - historyczne rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole Ministerstwa Oświaty z lat 1945–1966 oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, związane z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie, gromadzone na portalu Mom I see war. Chcemy pokazać, że wojna wygląda w oczach dziecka zawsze tak samo. Niezależnie od miejsca i czasu jest wielkim złem, a dziecko zawsze jest w niej ofiarą. Podobieństwo historycznych i współczesnych prac poraża. Dzieci rysują czołgi, samoloty zrzucające bomby, pożary i eksplozje. Rysują rannych i zabitych, zrujnowane domy, mogiły. Rysują siebie i swoją rodzinę, rysują ewakuację i ucieczkę. Ale rysują też nadzieję i swoje marzenia na przyszłość. Łącząc obrazy i słowa w grupy tematyczne: walka, okupacja, rodzina, represje, opór, zniszczenia, zwycięstwo-nadzieja, chcemy podkreślić fakt, jak bardzo podobne są do siebie scenariusze wojen zaborczych. Zmienia się czas, zmienia się miejsce, zmieniają się dziecięcy świadkowie, ale wojna zawsze jest taka sama:

Wojna nie widzi, nie słyszy, nie czuje.
José Jorge Letria
dr Dorota Sadowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. Olha Kulinich (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenko w Kijowie)
WOJNA W OCZACH DZIECKA
RYSUNKI POLSKICH DZIECI Z ROKU 1946 
Zespół Ministerstwa Oświaty 1945-1966
ARCHIWUM AKT NOWYCH W WARSZAWIE

„Zbiór takich rysunków jest upomnieniem i przestrogą dla ludzkości, która musi wiedzieć, że wojna rani swym okrucieństwem również malutkie dzieci fizycznie i psychicznie w sposób nieludzki i że niepojęte dla nikogo rozbestwienie człowieka, niszczącego okrutnie swych bliźnich, odzwierciedla się w zdumionej psychice dziecięcej i pozostawia tam głębokie i niebezpieczne ślady i ciężkie skazy moralne na całe życie. Sądzę, że tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, co się w naszym kraju działo w czasie okupacji lub nie chcą w to uwierzyć, przekonają może o prawdzie rysunki naszych dzieci” – słowa te wypowiedział Stefan Szuman - polski psycholog, filozof i lekarz – na Międzynarodowym Kongresie na Rzecz Dziecka Poszkodowanego przez Wojnę (SEPEG), w sierpniu 1948 r. w Warszawie, zwracając tym samym uwagę całego świata na charakter i ogromną skalę zbrodni wojennych popełnionych na ziemiach polskich przez niemieckiego i rosyjskiego okupanta. Rysunki o tematyce wojennej tworzone były przez dzieci spontanicznie, na polecenie rodziców lub nauczycieli, a także w odpowiedzi na konkurs ogłoszony za zgodą ówczesnego Ministerstwa Oświaty w 1946 r., realizowany w szkołach podstawowych pod nadzorem kuratoriów i inspektoratów szkolnych. Młodszym rysownikom proponowano przedstawienie wspomnień wojennych (lub innego wybranego przez nie tematu) w postaci prac plastycznych. Informację o konkursie zamieszczono w czasopiśmie „Przekrój”. Redakcja tygodnika przewidziała 10 nagród: po 1 paczce, zawierającej 1 kg cukierków z Firmy Piasecki - nagroda od tygodnika „Przekrój” oraz 4 kg cukru od Związku Gospodarczych Spółdzielni „Społem”. Nazwiska dzieci, które nadesłały swoje prace oraz nazwiska zwycięzców konkursu drukowano w kolejnych numerach „Przekroju”. W konkursie wzięło udział ponad 7300 dzieci wieku do 13 lat i, jak donosił „Przekrój”, najmłodszy uczestnik liczył sobie 2 lata i 3 miesiące. Obecnie ponad 7000 rysunków o tematyce wojennej i okupacyjnej, wykonanych przez dzieci w 1946 roku, znajduje się w zespole Ministerstwa Oświaty 1945-1966 w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

MOM, I SEE WAR!

Wojna zawsze powoduje ból, cierpienie i straty. Osobami najbardziej wrażliwymi na jej okrucieństwa są dzieci. Czasami jest tak, że one nie do końca wszystko rozumieją, ale gorąco odczuwają! Wojna pozbawia je szczęśliwego dzieciństwa, a czasem – i życia! Dzieci widzą wojnę „bez ozdób”: widzą, jak wrogie rakiety niszczą szkoły, przedszkola, szpitale, domy; na ich oczach giną krewni i przyjaciele. Często ich uczucia i zdarzenia, które przeżyły, znajdują odzwierciedlenie w rysunkach. Usłyszeć dzieci, zrozumieć ich doświadczenia w tym trudnym czasie, to jedno z zadań dorosłych. Projekt „Mamo, widzę wojnę” został uruchomiony, aby pokazać wojnę oczami ukraińskich dzieci i jeszcze raz zwrócić uwagę światowej społeczności na brutalną inwazję Rosji. Projekt obejmuje ponad 10 000 dziecięcych rysunków o wojnie i pokoju w Ukrainie. Ma na celu pokazanie, jak dzieci czują się podczas wojny w swoim kraju, a także jak silny jest duch młodych Ukraińców. Różnorodność dziecięcych emocji odzwierciedlonych na rysunkach: od strachu i rozpaczy po nadzieję i wiarę w zwycięstwo, świadczą o jednym – dzieci nie powinny cierpieć z powodu wojny, zasługują na szczęście i miłość. Wszystkie rysunki zostaną połączone w największy na świecie kolaż na temat wojny w Ukrainie, który pozostanie na zawsze w Internecie dzięki technologii NFT. Kolaż zdjęć rysunków zostanie wystawiony na międzynarodowej charytatywnej aukcji cyfrowej NFT. Środki z niej trafią do funduszu pomocy humanitarnej dla dzieci dotkniętych wojną.


Muzeum „Mamo, widzę wojnę”

Poza estetyką i materiałami - sztuka przekazuje moment w czasie z perspektywy artysty. Uczy nas, kim byliśmy i kim możemy się stać.


Muzeum „Mamo, widzę wojnę” to pierwszy na świecie cyfrowy archiwum sztuki poświęcone temu, jak dzieci doświadczają wojny, zbudowane na blockchainie. Projekt został zainicjowany przez pierwszą kolekcję 14 000 ukraińskich rysunków dziecięcych i rozszerzony o sztukę wykonaną przez dzieci z całego świata. Muzeum pozwala widzom świadczyć o tym, co łączy ludzkość, a także uczestniczyć w filantropijnych wysiłkach na rzecz uzdrowienia naszej przyszłości.


misw.org

Projekt i koncepcja: dr Dorota Sadowska (Uniwersytet Warszawski), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych)
Opracowanie i realizacja: prof. Olha Kulinich (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenko),
Daria Koval (projekt Mom I see war), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych), dr Dorota Sadowska (Uniwersytet Warszawski)
Opracowanie graficzne: Beata Świerczyńska (Archiwum Akt Nowych)


Źródła rysunków i tekstów:
- Archiwum Akt Nowych w Warszawie
- Projekt „Mom I see war/Мамо, я бачу війну”, Ukraina, Kijów

Źródła cytatów:
Janusz Korczak, Prawo dziecka do szacunku. Warszawa 2012
José Jorge Letria, Wojna. Warszawa 2021
Stefan Szuman, Wojna i okupacja w rysunkach dzieci polskich.
Referat wygłoszony podczas konferencji SEPEG, zesp. Ministerstwa Oświaty, Archiwum Akt Nowych w Warszawie

© Copyright by Archiwum Akt Nowych
Warszawa 2022
×
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Walka ×
Eugeniusz Śrama, 11 lat, kl. II, Poznań
Autor nieznany
Alicja Przytulska, kl. IV, Kalisz
Mikołajczyk, kl. III, Kalisz
Ludwik Burewicz, kl. II, Sulęcin
Autor nieznany
Zenon Rosochacki, kl. IV, Sulęcin
Andrzej Dziedziczko, kl. V
L. Borowik
Józef Radkiewicz, kl. V, Cybinka
Tadeusz Słowacki, kl. III, Sompólno
Leopold Justyński, kl. III, Sompólno
Autor nieznany
Jerzy Ziółkowski, kl. I, Sompólno
Autor nieznany, kl. I, Sompólno
Mieczysław Joksz, kl. III, Ujazdek
Jerzy Mielcarek, kl. III
Stefan Jaroszyk, kl. II
Stefan Jaroszyk, kl. II
Stefan Jaroszyk, kl. II
Stefan Jaroszyk, kl. II
Jan Wojciechowski, kl. III
Słowik, kl. VI
Alojzy Kłodawski, kl. III
M. Mazela, kl. IV, Ostrów
Jan Zacz, kl. III, Lublin
Regina, 9 lat, kl. II, Lublin
Ryszard Skalski, kl. IV
Alojzy Jabłoński, kl. II, Warszawa
Urszula Smolińska, Wrocław
Mieczysław Mazur, kl. I
Autor nieznany
Autor nieznany
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Walka ×
Ilja, 8 lat, Kijów
Anastasia, 12 lat, Brody
Arsenij, 9 lat, Juriwka
Bogdan, 7 lat, Podhajce
Vlad, 9 lat, Bobrowyci
Daria, 9 lat, Charków
Denis, 18 lat, Lubotyń
Denis, 7 lat, Lwów
Edam, 5 lat, Kijów
Maxim, 7 lat, Kamjańskie
Marko, 14 lat, Zimna Woda
Marichka, 8 lat, Lwów
Maria, 9 lat, Jemilczyn
Sofia, 8 lat, Chersoń
Tatiana, 13 lat, Krzywy Róg
Jakub, 8 lat, Nikopol
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Okupacja ×
Kamiński, klasa VI
Bożena Sochówna, klasa III, Lublin
Ludwik Burewicz, klasa II, Sulęcin
Czesława Szkuciak, klasa I
Barbara Rudnicka, klasa V, Kalisz
Danuta Gulgowska
Stanisław Korczak, klasa III
Karol Żurawowicz, klasa VI, Cybinka
Zyta Korczówna, klasa V, Środa
Alina Buczma, klasa V
Kazimiera Sołtysiakówna, Kotowo
M. Domagała, klasa II
Maria Rachel, klasa IV, Słupia
Stefan Grzesiak, klasa III
Julian Goll, klasa V, Czarnków
Janusz Wiatr, klasa V
Jerzy Sip, klasa II, Jarocin
Zdzisław Kiereta, klasa VII, Września
Felicja Przewoźna, klasa VI, Września
Autor nieznany
Kazimierz Kośla, klasa II, Lisków
Iwona Fiuczyńska, klasa IV, Lasek
Aniołek, klasa III, Poznań
Stefania Woźna, klasa IV, Poznań
Aleksandra Świtalska, klasa III
Maria Strabel, klasa IV, Poznań
A. Chojanówna, klasa III
Aleksandra Filipiakówna, klasa VI, Ostrów
Helena Redmann, 11 lat, klasa II, Poznań
Alina Kurkówna, klasa VI, Kościan
Ewa Lewandowska
Władysława Morawska, klasa IV
Barbara Sołtysiak, klasa IV, Poznań
Jadwiga Szwaj, klasa V
Stefania Rogalanka, klasa VI
Janusz Tomaszczak, klasa III
Kazimierz Pogoda, klasa III, Luboń
D. Czaprańska, klasa IV, Wronki
Mrozówna, klasa I, Biłgoraj
M. Maciołka, klasa IV, Lasek
Antoni Marzec, klasa IV, Wybranów
B. Maniewski, klasa VI
Krystyna Salomon, klasa IV
Konrad Dolatowski, klasa II
T. Wojtkowiak, klasa VI, Gniezno
Alicja Szymańska, 10 lat, klasa II, Poznań
Eugenia Adamska, klasa IV, Gniezno
Halina Gabrysiówna, klasa IV, Ostrów
Aleksandra Świtalska, klasa III
Autor nieznany
Krystyna Kazimierczak, klasa III
Jan Redzik, klasa V, Litikierz pow. Łuków
Autor nieznany
Józef Maciejewski, klasa III, Lisków
A. Stankowski, klasa IV, Poznań
Barbara Wawrzyniakówna, klasa IV, Poznań
Krystyna Paluchówna, klasa IV
N. Borszewska, klasa VI
Jerzy Stolzmann, klasa III, Kościan
Autor nieznany
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Okupacja ×
Kateryna, 13 lat, Lwów
Nika, 13 lat, Słowiańsk
Igor, 8 lat, Kijów
Eugenia, 11 lat, Mykołajiw
Elżbieta, 15 lat, Chersoń
Izabel, 10 lat, Kijów
Irina, 10 lat, Korosteń
Irina, 13 lat, Tarnopol
Amina, 17 lat, Geniejewka
Anastazja, 10 lat, Odessa
Anastazja, 8 lat, Krzywy Róg
Angelina, 9 lat, Sambor
Amina, 17 lat, Geniejewka
Ania, 11 lat, Biała Cerkiew
Włada, 13 lat, Siewierodonieck
Dana, 13 lat, Kijów
Xenia, 12 lat
Lisa, 10 lat, Mykołajiw
Margaryta, 11 lat, Jużnoukrainsk
Marysia, 8 lat, Kijów
Maria, 9 lat, Kijów
Elena i Anastazja, 11 lat, Stryj
Polina, 11 lat, Żowte
Polina, 12 lat, Krzywy Róg
Sofia, 15 lat, Korosteń
Sofia, 9 lat, Dniepr
Stella, 9 lat, Kijów
Tymoteusz,y 10 lat, Żółte Wod
Chrystynka, 12 lat, Łuck
Maria, 9 lat, Kijów
Anita, 12 lat, Jużne
Anastazja, 10 lat, Odessa
Alona, 12 lat, Kamjańskie
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Rodzina ×
Milada Graczykówna, 10 lat, kl. I
Autor nieznany
Zbigniew Baranowski, kl. I, Kalisz
Maria Hejno, kl. II, Sompólno
Zenobia Bąk, kl. V, Kościelec
Edward Królikowski, kl. II, Środa
Jan Kaczmarek, kl. III, Dakowy Suche
Maria Sasinkówna, 15 lat, kl. IV
Albert Narwojsz, kl. III, Lisków
Joanna Wczesna, kl. IV, Przygodzice
Barbara Wrotkowska, kl. IV, Gniezno
J. Frydryk, kl. VI
Henryk Dąbkowski, kl. I, Sompólno
St. Napadłek, kl. III, Lisków
Teresa Szymkiewicz, Witnica
Z. Kuligowska, kl. III, Parkowo
Stawicka, kl. VI
Aleksander Leszcz, kl. VI
Alekasnder kl. III
Danuta Trąpczyńska, kl. V, Września
J. Domański, kl. II
Kazimiera Stefaniakówna, kl. V, Środa
Stefania Dobrowolska, 14 lat, kl. V
Joanna Łuczak, kl. VI, Ostrów Wielkopolski
Krowiński, kl. IV
W. Obacz, kl. V
B. Stupiński, kl. V
Anna Żdanowiczówna, kl. IV
H. Rihak, kl. V
J. Tabisz, kl. V
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Rodzina ×
Irina, 13 lat, Nowotroickie
Anastazja, 13 lat, Kowel
Anastazja, 16 lat, Lwów
Anna-Maria, 11 lat, Lwów
Antonina, 15 lat, Perwomajsk
Artem, 11 lat, Jużnoukrainsk
Wiktoria, 9 lat, Kijów
Wiktoria, 16 lat, Iwano-Frankiwsk
Marina, 13 lat, Odessa
Maryjka, 9 lat, Charków
Sofia, 13 lat, Toboly
Kristina, 13 lat, Mikołajówka
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Represje ×
Autor nieznany
Henryk Spyz
E. Szyman, kl. III
Aleksander Mendyk, kl. III, Długoszyn
Genowefa Drozdówna, kl. IV, Długoszyn
Zbigniew Baranowski, kl. I, Kalisz
A. Kubale, kl. VII, Środa
Bronisław Pryjma, kl. IV
R. Banaszak, kl. III, Poznań
Marta Hekertówna, kl. IV
Tadeusz Wanatowicz, kl. IV
An. Ratajczak, kl. VII
Władysław Mieloch, kl. V, Czarnków
Janusz Barański, kl. VI
D. Wykrotówna, kl. IV
S. Strzelczykówna, kl. VII, Września
Halina Jarząbkowska, 11 lat, kl. V, Lublin
Zdzisław Cnotliwy, kl. II, Miłosław
Aleksandra Komorska, kl. V, Gniezno
M. Witaszek, kl. VI, Ostrów Wielkopolski
Cz. Stefaniak
Zygmunt Weidner, kl. II
Marian Ferster, kl. I
Władysław Bojko, kl. VII, Krzyż
Karolina Uchmanowicz, kl. IV, Lubiszyn
M. Rak, kl. IV, Kraśnik
Autor nieznany
Marianna Jaszczuk, Pachole
Miśkowiak
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Represje ×
Ilja, 8 lat, Obwód Winnicki
Julia, 18 lat, Lubotyń
Paweł, 10 lat, Zaporoże
Elżbieta, 13 lat, Odessa
Sofia, 14 lat, Kramatorsk
Margo, 14 lat, Kijów
Alina, 13 lat, Odessa
Konstantyn, 13 lat, Lwów
Sasha, 15 lat, Chersoń
Siergiej, 8 lat, Karpyliwka
Uliana, 13 lat, Krasnopawliwka
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Opór ×
Bolesław Kazimierczak, kl. IV, Kalisz
Felicja Nitarska, kl. V, Nowa Wieś
Jerzy Machowczyk
Julia Kędra, kl. V, Rypin Lubuski
Machowczyk, Kalisz
W. Ciszewski, kl. IV, Kalisz
Andrzej May, Kalisz
Autor nieznany
M. Rak kl. IV
Eugeniusz Raczak, kl. V, Kalisz
H. Jakuszak, kl. V, Kalisz
H. Jakuszak, kl. V, Kalisz
Jurek Ładorzyński, kl. IV, Kalisz
Krystyna Młocek, kl. V, Kalisz
Krystyna Woźniak, kl. V, Kalisz
Lucyna Baranówna, Kalisz
Jadwiga Idzikowska, kl. IV
R. Kunicki
L. Filipek, kl. IV, Kalisz
Ryszard Karczmitowicz, kl. V, Kalisz
Ryszard Chechłacz,z kl. IV, Kalis
Bolesław Kazimierczak, kl. IV, Kalisz
W. Kujawiński, kl. IV, Kalisz
Andrzej May, Kalisz
Zbigniew Korycki, kl. IV, Kalisz
Basia, lat 8, kl. I Lublin
Marianna Jaszczuk, Pachole
Edward Wesołowski, kl. IV
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Opór ×
Elżbieta, 15 lat, Terniwka
Angelina-Sofia, 13 lat, Kamin-Kaszyrski
Bogdan, 9 lat, Korosteń
Bogdan, 9 lat, Kijów
Wiktoria, 11 lat, Lwów
Daria, 8 lat, Doroszówka
Dasza, 10 lat, Jużne
Tatiana, 17 lat, Lwów
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Zniszczenia ×
Mieczysław Lesiński, kl. IV
Zenon Kościelniak, Jarocin, kl. VI
Andrzej Kołocz, kl. I
Józef Banaszek, Kraśnik
Bogdan Janowiak, kl II, Wonki
Autor nieznany
Jan Woźniak, kl. II
Chałrzyński, kl. II
St. kl. III
Józef Cyprowski, kl. III, Grońsko
Zdzisław Filipiak, kl. V, Sompólno
Teresa Szymkiewicz, Witnica
A. Dolakówna, kl. VI, Lublin
J. Nowakówna, kl. IV, Radolin
Jerzy Zawiślak, kl. IV, Środa
Józef Stelmaszyk, kl. I
Zygmunt Niewiada, kl. IV
Aleksandra Karolewska, kl. IV
Michał Jagniątkowski, kl. VI, Poznań
Róża Wojciechowska, kl. V, Żabików
Wiktoria Janicka,lat 13, kl. V
Julia Kędra, kl. V, Rypin Lubelski
Januszek Mikołajewski, kl. II
St. Cholewa, kl. V, Żabików
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Zniszczenia ×
Alina, 12 lat, Mykołajiw
Anastazja, 11 lat, Nowogród
Waleria, 14 lat, Glewacha
Wolodymyr, 12 lat, Kijów
Wiktoria, 13 lat, Lwów
Wita, 11 lat, Iwano-Frankiwsk
Danilo, 12 lat, Chersoń
Danilo, 13 lat, Kropywnycki
Darina, 10 lat, Romny
Darinka, 9 lat, Iwano-Frankiwsk
Diana, 15 lat, Rudnytsia
Maria, 10 lat, Wasylków
Aleksander, 13 lat, Użhorod
Aleksandra, 7 lat, Szargorod
Olga, 13 lat, Kijów
Polina, 14 lat, Żytomierz
Julia, 16 lat, Kijów
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Zwycięstwo ×
Stanisława Szyman, kl. I
Gn. Jańczykówna
Alina Ławniczak, Wilczna
Kazimierz Orpel, kl. III, Nowa Wieś
Bolesław Grabowski, kl. II, Pakosław
Jan Olesik, kl. V, Pakosław
Zenon Borkowski, kl. II, Sompólno
Janina Roszakówna, kl. III
Longina Żygulska, 13 lat, Góra pow. Żnin
T. Kozalówna, kl. V
Autor nieznany
Jaś Milski, kl. II
Zygmunt Niewiada, kl. IV
Andrzej Kita, kl. III
Teresa Grzegorczyk, 13 lat, kl. V, Borek
Ula,kl. II
Halina Dmowska, kl. II
Zygmunt Kowalczykiewicz, kl. III
Z. Mucha
Bogdan Marek
K. Orgamiściak, kl. IV
Z. Mucha
Z. Mucha
T. Remlein
B. Śmiałkowska
Logotyp projektu 'Mum I see war' Logotyp Archiwów Państwowych
Nadzieja ×
Alina, 11 lat, Równe
Anastazja, 13 lat, Nadeżdiwka
Artiom, 7 lat, Nowa Kachowka
Artur, 7 lat, Piatychatky
Arina, 10 lat, Sumy
Weronika, 7 lat, Kijów
Dmytro, 6 lat, Krzywy Róg
Diana, 7 lat, Szyliwka
Wiktoria, 15 lat, Sambor
Karina, 6 lat, Kijów
Karina, 7 lat, Broszniw
Taisija, 12 lat, Kijów; Ewangelina, 13 lat, Kijów
Sofia, 9 lat, Czerkasy